Trimble Novapoint er et profesjonelt programvareverktøy i Trimbles omfattende BIM-løsning for infrastrukturprosjekter – ingeniører kan bruke det til effektiv prosjektering av alle aspekter av moderne veger, jernbaner, tunneler, bruer, vann og avløp.

Novapoint er integrert med BIM-serveren og samhandlingsplattformen Trimble Quadri på en brukervennlig måte. Sammen utgjør de bransjens mest omfattende BIM-løsning for infrastrukturprosjektering. Alle Novapoint-produkter krever tilkobling til AutoCAD.

Automatisert arbeidsprosess

Med Novapoint kan du bygge en kompleks modell av infrastrukturen på den mest effektive måten – inkludert 3D-terreng, 3D-lag i grunnen og 3D-konstruksjoner som bygninger, bruer, vegskilt, kabler, vegetasjon osv. Intuitiv og svært effektiv funksjonalitet gjør det mulig å se modellen i plan, tverrsnitt og 3D.

Produkter

Novapoint Arealplan
Novapoint Basis
Novapoint Bru
Novapoint Anlegg
Novapoint Fjernvarme
Novapoint GeoSuite
Novapoint GO
Novapoint Infrastructure Design Suite
Novapoint Landskap
Novapoint Støy
Novapoint Jernbane
Novapoint Armering
Novapoint Veg
Novapoint Vegoppmerking
Novapoint Vegskilt Utvidet
Novapoint Vegskilt Standard
Novapoint Site Tool
Novapoint Terreng
Novapoint Tunnel
Novapoint Viewer
Novapoint Vann og Avløp

 

Å Kjøpe
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU
Kirsti Wear
Sales & Licensing Novapoint and Quadri