Trimble Novapoint Veg er et profesjonelt verktøy for avansert vegprosjektering.

  • Maler som er basert på lokale standarder
  • Konstruksjon av veglinje
  • Konstruksjon av vegmodell
  • Konstruksjon av kryss
  • Analyser (volum, siktavstander, sporing av kjøretøy, ...)
  • Layout og rapportproduksjon

Produktet kommer i to versjoner:

Trimble Novapoint Veg Standard

Et verktøy for effektiv framstilling av alle typer veier og gater, i tillegg til veikryss. Løsningen har funksjoner for å konstruere veglinjer og -overflater, utføre masseberegninger og masserapporter. Novapoint Veg Standard er velegnet til å tegne veier med komplette skjæringer og fyllinger, og eksportering av stikningsdata. Konstruksjonsverktøyet er også velegnet til eksport av vegmodeller som kan brukes i 3D-modeller og konfliktkontroll.


Trimble Novapoint Veg Utvidet

En mer avansert og profesjonell versjon av Novapoint Veg Standard. Funksjonene i Veg Utvidet har flere muligheter enn Veg Standard. Verktøyet kan bl.a. gjøre siktanalyser og generere tverrfall og breddeutvidelse av vegoverflater basert på nasjonale standarder. Novapoint Veg Utvidet har spesifikke funksjoner for prosjekterering av vegkryss, og genererer også masseprofiler fra masseberegningene. I tillegg finnes mer avanserte funksjoner som for eksempel dialogen for horisontal- og vertikalgeometri. Dette er en komplett løsning for vegprosjektering og -planlegging.

Standard vs. Utvidet - klikk her for å se sammenligningen (engelsk)

Å Kjøpe
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU
Daniel Sosna
Daniel Sosna
Software Training and Support Specialist