Forretningsutvikling

BIM (Building Information Modelling) for infrastruktur er i virkeligheten også et ledelsesverktøy. Gjennom bruk av BIM-teknologi og BIM-metodikk kan du få kontroll med hele infrastrukturprosjektets levetidssyklus - fra planlegging og videre gjennom prosjektering, anleggsperioden og til drifts- og vedlikeholdsfasen. BIM kan derfor også betegnes som Building Information Management.

Kontakt Merete Tøndel for mer informasjon.

Programvaretjenester

Vi har i nesten 30 år hatt fokus på datautveksling, datadeling, dataflyt og gjenbruk av data mellom fagfelt og gjennom hele infrastrukturprosjektets livssyklus. Fra planlegging, prosjektering, bygging og helt til drift og vedlikehold. Resultatet av dette er mer effektive og sikre løsninger, som kommer hele samfunnet til gode.

Kontakt Jan Erik Hoel for mer informasjon.

Profesjonelle konsulenttjenester

Forretningsfordelene av BIM kan oppnås enda raskere og mer økonomisk. Våre ekspertkonsulenter kan lede organisasjoner til å nå sine strategiske mål og få en konkurransemessig fordel.

Å Kjøpe
Idar Kirkhorn
Idar Kirkhorn
Business Area Director Civil Solutions
Merete Tøndel
Merete Tøndel
Solution Sales Director EAME
Jan Erik Hoel
Jan Erik Hoel
Product Marketing Novapoint Bridge and Tunnel