Trimble Quadri er den unike skybaserte modellsamhandlingsløsningen for BIM-baserte infrastrukturprosjekter.

Quadri BIM-server

Trimble Quadri er en skybasert BIM-server og samhandlingsløsning som lar alle infrastrukturdisipliner dele en sentral prosjektmodell – for tett samhandling mellom planleggere, prosjekterende, entreprenører og byggherre. Quadri er nøkkelen til å nå BIM modenhetsnivå 3, med støtte for åpne formater som LandXML, GML og IFC.

Quadri gir deg et standardisert arbeidsmiljø der flere fag kan arbeide samtidig, side om side. Med Trimble Novapoint Basis kan prosjektdeltakerne dele modelloppgaver, objekter og filer på en standardisert måte, med betydelig økning i produktivitet og kvalitet. Den felles modellen er basert på ISO 19100-standardene (inkl. GML), og leverer en åpen og bærekraftig modell som er enkel å tilpasse til avtalebetingelser og nasjonale bransjekrav. Quadri er konstruert for å håndtere store og komplekse geografiske modeller, og drar fordel av intelligente objekter med avansert 3D-geometri og -egenskaper. Som f.eks. 2D-/3D-overflater, punktskyer, volumer, konstruert linjer, osv. Fordi den er skybasert, er Quadris BIM-modell sikker og tilgjengelig overalt – til enhver tid.

Quadri Easy Access

 

Trimble Quadri Easy Access – en Quadri nettjeneste – gjør BIM-modellen og arbeidsposessen alltid tilgjengelig – via PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Nettportalen gir deg en standardisert måte å kommunisere omkring modellen, og lar prosjekteier, prosjektledere, entreprenører og andre som trenger innsyn en enkel måte å overvåke og styre BIM-prosjekter på. Quadri Easy Access er svært effektiv og enkel å bruke, og gir full kontroll på prosjektet – helt fra starten av, og gjennom hele infrastrukturens livssyklus.

Å Kjøpe
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU
Kirsti Wear
Sales & Licensing Novapoint and Quadri