Trimble Quadri er den unike skybaserte modellsamhandlingsløsningen for BIM-infrastrukturprosjekter. 

Quadri er nøkkelen til å nå BIM modenhetsnivå 3, med støtte for åpne formater som LandXML, GML og IFC. 

Se de viktigste nyhetene i Quadri og Quadri Easy Access;>

 

Fordelene med Quadri:

Quadri1

Samarbeid i en sentral prosjektmodell i sanntid
Med en felles forståelse av eksisterende situasjon på tvers av alle fagdisipliner oppdager man konflikter raskere og oppnår høyere modellkvalitet.

Quadri2

Samhandle på tvers av virksomheter og landegrenser uten problemer
På tvers av geografisk plassering med øyeblikkelig adgang til modellen i sanntid, hvor som helst og når som helst.

Quadri3

Samarbeider med OpenBIM
Quadri er kompatibel med programvareløsninger og støtter åpne formater som LandXML, GML og IFC.

Quadri4

Intelligente objekter og oppgaver er kjernen i Quadri
Quadri ivaretar en god prosess for å samhandle og samtidig reduserer tidkrevende fil opplastninger/nedlastninger.

Quadri5

Full kontroll på prosjektet
Med oppgavetre-struktur får du enkelt oversikt over hvem som har gjort hva og når i sanntid.

Quadri6

Webportalen forenkler prosjektstyringen og -administrasjon
Quadri Easy Access gir prosjekteier, prosjektledere, entreprenører og andre som trenger innsyn en enkel måte å overvåke og styre BIM-prosjekter på og gjør det enkelt å kommunisere om modellen. Quadri Easy Access er tilgjengelig på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. 

Er du klar for å ta et steg videre? 

Velg den løsningen som passer best for deg: 

1

 

2

 

Quadri As A Service

Den fleksible cloud løsningen er en tjeneste som gjør det enkelt for en prosjektgruppe å samarbeide ved å fjerne alle tekniske utfordringer.

- Abonnement: løpende betaling

Les mer

Quadri On Permise

Quadri server er stasjonert lokalt hos kunden. Med denne løsningen kan man samarbeide på tvers av virksomheter og landegrenser for alle dine infrastrukturprosjekter.

- Abonnement: årlig betaling

Les mer


Hva kundene sier om Quadri:
 

Nyttig visualisering

«Tverrfaglig prosjektering på denne måten er faktisk kjempegøy og nyttig. Man ser helheten i prosjektet og ser løpende hva som er siste endringer, noe som ikke er enkelt når man ikke jobber i samme modell. Fellesmodellen gjør det visuelt lettere å kontrollere tverrfaglig og se hvordan ting ligger i forhold til hverandre. En mye mer effektiv og sikker måte å jobbe på i større prosjekter.»

Elisabeth Schilvold, Oslo Kommune VAV

 

Avdekker tverrfaglige feil

«Tverrfaglig medfører verktøyene også en raskere måte å avdekke konflikter på. Terskelen for egenkontroll er mye lavere ettersom 3D-visningen i Quadri er enkel og fortløpende. Man oppdager konflikter vesentlig raskere, og det blir enklere å ta dem opp. Dessuten, når vi retter på noe, ser vi med en gang om det blir riktig.»

Christian Thorstensen, Rambøll

 

Færre konflikter

«Med basis i blant annet erfaringene fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har vi stor tro på at denne måten å gjennomføre InterCity-prosjektet på vil innebære betydelige gevinster. Detaljprosjektering ved hjelp av 3D og BIM fører til færre tverrfaglige konflikter i prosjekteringsfasen. Følgelig også til vesentlig færre feil og omarbeid på anleggsplassen. 3D-modellen vil bli gjenbrukt og utnyttet i alle faser, også av entreprenør. Målet er at effektiviseringen skal føre til bedre kvalitet og besparelser i alle ledd.»

Kristin Lysebo, Jernbaneverket

 

Veldig gode erfaringer
«Ved at flere prosjekterende fra ulike disipliner kan dele en felles modell og jobbe i modellen sammen, får man veldig gode forutsetninger for å produsere eksempelvis en god vegplan. Når vi samler alle disiplindata i én og samme prosjektmodell kan vi visualisere og vurdere ulike alternativer, og ta hensyn til respektive fordeler og ulemper. Det er svært verdifullt å se prosjekteringen i 3D, direkte i modellen. Vi oppdager feil og designkonflikter enklere og ser mer eller mindre direkte når de oppstår. Følgelig kan vi finne gode løsninger raskere og slik sett øke både kvaliteten og effektiviteten i prosjektet.»

Arthur Thuman, ÅF

 

Sparer mye tid

«Modellserveren Quadri gjør at flere kan jobbe på samme prosjekt samtidig, i én felles prosjektmodell. Der holdes alle fagmodeller alltid oppdatert og er synlig for alle. Det gjør tverrfaglig samarbeid veldig mye enklere. I modellserveren har vi alle de funksjoner vi trenger for tverrfaglig kontroll. Spesielt når flere ulike firmaer jobber i samme prosjekt er dette en stor fordel. Da sparer vi mye tid på dataflyten.»

Erlend Sand, COWI

 

Kontinuerlig forbedring

«Vi kan nå jobbe i lag uten å være redd for at modellen blir korrupt eller at filer overskrives. Alle har tilgang på det samme datagrunnlaget. Quadri har vist seg å være en god samhandlingsplattform. Hyppige programoppdateringer har også gjort funksjonaliteten stadig bedre. Det er gjort store fremskritt på kort tid. Trimble jobber intens med både forbedring og videreutvikling.»

Joachim Salomonsen, Asplan Viak

 

Underlättar kommunikationen

«Det har blivit alt vanligare med totalentreprenad i NCC, och det kräver tätt samverkan mellan parterna i projektet alt från början. Projektering och bygghandling görs nu så och säga samtidigt. BIM-modellen underlättar kommunikationen mycket genom hela denna process. Man får et tätare och kvalitativt säkrare samarbete mellan aktören. Modellen gör det framfor allt också mycket lättare for oss att få tillgång till byggdata och ritningar för att få byggprojektet tills att gå framåt. Det är absolut nödvändigt i en totalentreprenad att ha et sådant samarbete.»

Daniel Ring, NCC

 

Säkrare projektering
«Allt blir lättillgängligt och tydlig för alla parter. När man sitter och projekterar är det en stor fördel att kunna se alla teknikområden i 3D, vrida och vända på modellen, och se att till exempel två vägar som skall mötas, verkligen gör det på detaljnivå. På det sättet blir man säkrare på att det man projekterar är korrekt.»

Johan Malmström, Kreera

For demo og tilbud
Heidi Berg
Heidi Berg
Business Development Manager Norway
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU
Kirsti Wear
Sales & Licensing