Støttetjenester kan noen ganger være nødvendig for å gjennomføre et vellykket projekt. Sammen med brukerstøtte og opplæring kan prosjektstøtte hjelpe deg utover standard brukerstøtteavtalen. Sammen med våre konsulenter kan du få hjelp under prosjektet, enten som rådgiver eller som en ressurs på designteamet ditt. Konsulentene våre har mange års erfaring med detaljert vegplanlegging og planlegging av VA og arealplaner.

Støttetjenester kan også tilbys i oppstarten av nye prosjekter, samt til å hjelpe deg å implementere nye datasett og arbeidsmetoder, som f.eks. modellbasert samhandling (BIM).