TILOS er programvare for gjennomføring- og fremdriftsplanlegging av veg-, bane-, krafttraséer etc. Alle aktiviteter kombineres grafisk i et TID/STED diagram.

Tid og stedsplanleggingsverktøyet hjelper deg med å administere anleggsprosjekt effektivt med en optimal gjennomføring. Ved å legge inn kapasiteten til det man har av maskiner og manntimer, får man mulighet til  å planlegge for optimal gjennomføring.

Med en enkel oversikt kan prosjektleder planlegge angrepspunkt og ressursbruk for ulike aktiviteter, samt masseflytting og masse-disponering. Resultatet blir et dynamisk skråstrekdiagram som viser hvor mange ressurser man trenger å sette på hvor, for optimal prosjekt gjennomføring. TILOS kan benyttes sammen med MS-project, excel etc.

Verktøyet gir deg også en ideell måte å kommunisere med byggherre i tilbudsfasen, hvordan dere tenker å gjennomføre prosjektet. TILOS er lett å lære og har spredd seg raskt som en foretrukket løsning blant mange entreprenører verden over.

For mer informasjon, besøk TILOS nettside

 

Kjøp
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU