Trimble Novapoint Basis fungerer som et felles verktøy uavhengig av fag, som styrer den sentrale Quadri-modellen. I tillegg administreres lisenser, modullasting og felles innstillinger fra Novapoint Basis.

Novapoint Basis har viktig funksjonalitet for modellering av den eksisterende situasjonen, med modellering av grunn- og undergrunnslag, informasjon om eksisterende objekter og kartlegging og mange vanlige verktøyfunksjoner. Quadri-modellen støtter mange forskjellige importeringsformater, deriblant LandXML og DWG. Når det er laget en modell av den eksisterende situasjonen, har Navopoint Basis et bredt utvalg av verktøy for organisering og bruk av informasjonen inne i modellen.

 • Modelladministrering inkl. prosesser og oppgaver

 • Klassifikasjon av modelldata

 • Klar til å kobles til Quadri

 • Eksport og import – IFC, GML, LandXML, DWG, SHP osv.

 • Verktøy for modellering av eksisterende situasjon

 • Modellvisning

 • Utstikningsdata

 • Tverrfaglig 3D-produktbibliotek

 


 

Produktbibliotek

Product Library

Produktbiblioteket er tilgjengelig for alle brukere i Norge som har basislisens. Biblioteket er kategorisert utfra fagområde, deretter får man man tilgang til alle leverandører innen det fagområdet og de produktobjekter de har. Produktene inneholder attributter/egenskaper som oppdateres etter leverandørens spesifikasjoner. Denne informasjonen kan man ta ut i en mengdetabell.

Bruksområder:

Man kan sette inn produkter/objekter i AutoCAD og styre hvordan objektene blir koblet sammen. Produktbiblioteket kan brukes ved følgende eksempler:

Water & Sewer Vann og Avløp - Et kumskisseverktøy der man lager detaljtegninger
Railway Jernbane - Sette ut KL-Master langs jernbanetrase
Road Veg - Sette inn en «New Jersey»-skiller som midtdeler
Landscape Landskap - Berike uteplassområde med både benker og lekeapparater

Alle produkter er i 3D

3D-detaljering gir en bedre visuell kontroll over arbeidet. Du finner fort ut om en ventil passer i en plass-støpt kum eller om et fundament krasjer med ledninger i en trase. Du får full kontroll over arbeidet siden plan og snitt oppdateres automatisk.

Funksjoner

 • 3D-presentasjon av alle objekter
 • Realistisk visualisering av modellen
 • Mengdetabeller og automatisk utsetting av elementnumre
 • Parametriske objekter
 • Informasjon om objektene
 • Leverandørspesifikke objekter
 • Mulig å presentere i 2D

Leverandører

En oversikt over alle produsenter som har 3D-produkter i Novapoint Produktbibliotek:

 • ASAK ENVIRONMENT STEIN
 • AVK
 • BASAL
 • BB PRODUCTS
 • BROTHERS DAHL
 • FLENSEFOT
 • FURNES
 • GEORG FISCHER
 • HALLING PLASTIC
 • HONEYWELL
 • ISIFLO
 • National Rail - OBJECT LIBRARY
 • KOMPAN
 • MELBYE
 • NOVAPOINT LIBRARY
 • PAM
 • PIPE LIFE
 • SIGUM
 • TRELLEBORG
 • ULEFOS
 • VA SYSTEMS
 • VESTRE
 • WAVIN
 • ØSTRAADT PIPES
For demo og tilbud
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU
Heidi Berg
Heidi Berg
Business Development Manager Norway