Andre nyheter

Norden ga ekstra dimensjon til Trimble Dimensions 2018

03-12-2018

Trimbles 9. internasjonale brukerkonferanse i Las Vegas ble en stor suksess, ikke minst nordisk.

Mer

På spåret med Tyréns - projektering av Norrbotniabanan

03-12-2018

Multidisciplinär projekteringsmodell och samordning med hjälp av Novapoint och Quadri har varit en effektiv kombination i Tyréns projektering av de större allmänna vägarna vid den nya Norrbotniabanan.

Mer
Andre nyheter

The Nordics gave an extra dimension to Trimble Dimensions 2018

03-12-2018

Trimble´s ninth International User Conference in Las Vegas was a big success, not least Nordic-wise.

Mer
Andre nyheter

Trimble is proud to be a part of the winning team of the international BIM award for the research-project, Interlink.

02-11-2018

Trimble is working for the future industry and driving the technology for sharing data. 

Mer
Pressemeldinger

Trimbles distribusjonsnettverk i Europa vokser

05-07-2018

Distributøren Arkance sitt oppkjøp av franske Aricad utvider Trimbles europeiske distribusjon av programvareløsninger for prosjektering og bygging av infrastruktur.

Mer
Andre nyheter

Fria 3D-objekt för alla effektiviserar VA-branschen!

03-07-2018

Ett norskt FoU*-projekt har resulterat i ett stort digitalt bibliotek innehållandes 3D-modeller av produkter för VA-branschen – fritt tillgängligt i molnet.Det öppna modellbiblioteket med industrins «byggklossar» kan effektivisera VA-branschen, även i Sverige

Mer
Andre nyheter

Purchase of ARICAD by the GROUPE MONNOYEUR

25-06-2018

On June 8th, 2018, the GROUPE MONNOYEUR has acquired ARICAD to complete its solutions and services portfolio and consolidate its position as a dominant player in the distribution of technology solutions for the Construction industry. 

Mer

Unikt BIM-bibliotek for VA-bransjen

13-06-2018

Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens ´byggeklosser´ kan sterkt effektivisere VA-bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt, med Oslo VAV og Trimble i spissen.

Mer
Andre nyheter

Unique BIM product library for Water & Sewer

13-06-2018


A library of digital 3D models of water and sewer products is now freely available in the cloud. The open library of the WS industry's ´building blocks´ ¬can strongly improve the industry´s efficiency – a promising outcome from a Norwegian R&D project led by Oslo VAV and Trimble.

Mer
Pressemeldinger

Trimble frigiver Novapoint 21 og Quadri 3

09-05-2018

Trimble sætter nye standarder med sin banebrydende BIM-for-infrastruktur-løsning. De nye versioner af Novapoint 21 og Quadri 3 er den mest omfattende produkt opgradering siden 2012, da den nye platform blev lanceret. BIM-værktøjerne vil effektivisere projektering af ny infrastruktur betragteligt.

Mer