Pressemeldinger

Trimble releases operating and maintenance system for road contractors

29-01-2019

Quadri Open Route is a new industry solution for complete production management of the operation and maintenance of roads. The solution, which was originally designed for the road contractor Mesta, is now developed further by Trimble and made available to all operating road contractors – initially in the Norwegian market.
 

Mer
Pressemeldinger

Trimble lanserer skreddersydd drifts- og vedlikeholdssystem for vegentreprenører

23-01-2019

Quadri Open Route er en ny bransjeløsning for komplett produksjonsstyring av drift og vedlikehold av norske veger. Løsningen som i utgangspunktet ble laget for Mesta, er nå videreutviklet av Trimble og gjort tilgjengelig for alle driftsentreprenører på det norske markedet.
 

Mer
Pressemeldinger

Norden gav en extra dimension till Trimble Dimensions 2018

13-12-2018

Trimbles nionde Internationella Användarkonferens blev en stor succé - inte minst ur ett nordiskt perspektiv.

Mer
Produktnyheter

Trimble inviterer til lanseringsseminar

06-12-2018

Quadri Open Route - Dokumentasjon av veidrift og -vedlikehold

Mer
Andre nyheter

The Nordics gave an extra dimension to Trimble Dimensions 2018

03-12-2018

Trimble´s ninth International User Conference in Las Vegas was a big success, not least Nordic-wise.

Mer
Andre nyheter

Norden ga ekstra dimensjon til Trimble Dimensions 2018

03-12-2018

Trimbles 9. internasjonale brukerkonferanse i Las Vegas ble en stor suksess, ikke minst nordisk.

Mer

På spåret med Tyréns - projektering av Norrbotniabanan

03-12-2018

Multidisciplinär projekteringsmodell och samordning med hjälp av Novapoint och Quadri har varit en effektiv kombination i Tyréns projektering av de större allmänna vägarna vid den nya Norrbotniabanan.

Mer
Andre nyheter

Trimble is proud to be a part of the winning team of the international BIM award for the research-project, Interlink.

02-11-2018

Trimble is working for the future industry and driving the technology for sharing data. 

Mer
Pressemeldinger

Trimbles distribusjonsnettverk i Europa vokser

05-07-2018

Distributøren Arkance sitt oppkjøp av franske Aricad utvider Trimbles europeiske distribusjon av programvareløsninger for prosjektering og bygging av infrastruktur.

Mer
Andre nyheter

Fria 3D-objekt för alla effektiviserar VA-branschen!

03-07-2018

Ett norskt FoU*-projekt har resulterat i ett stort digitalt bibliotek innehållandes 3D-modeller av produkter för VA-branschen – fritt tillgängligt i molnet.Det öppna modellbiblioteket med industrins «byggklossar» kan effektivisera VA-branschen, även i Sverige

Mer