Produktnyheter

Stor oppdatering i produktbiblioteket

04-12-2019

Over 4000 produkter er oppdatert, nå er det enda enklere å prosjektere i 3D. Produktbiblioteket for Novapoint VA består av over 7500 produkter fra de største leverandørene i Norge.

Mer
Andre nyheter

Trimble och CoClass

07-11-2019

En viktig del i digitaliseringspusslet är ett gemensamt språk och i Sverige har branschen tillsammans arbetat fram CoClass som ett gemensamt klassificeringssystem inom samhällsbyggnad. 

Mer
Andre nyheter

Norway is in the lead of model use in road construction

29-05-2019

When the new highway between Løten and Elverum in south-eastern Norway is finished in the fall of 2020, it is built for the second time. The first time it was built as a virtual model, as a digital twin.

Mer
Andre nyheter

Norge er i teten på modellbruk innen vegbygging

22-05-2019

Når nye riksveg 3 og 25 mellom Løten og Elverum står klar høsten 2020, er den bygget for andre gang. Første gangen ble den bygget virtuelt, som en digital tvilling.

Mer
Pressemeldinger

Trimble and Triona develop lifecycle asset information management system for Norway´s state-owned road builder Nye Veier

20-05-2019

Nye Veier and the contractor Acciona have commissioned Trimble and Triona to deliver a pilot system for managing all digital information of the road project Ranheim-Værnes – for the entire lifecycle of the road project.

Mer
Andre nyheter

Fornyelse ga suksess for Trimble Brukermøte

20-05-2019

Etter 30 suksessrike år som Novapoint Brukermøte var det i år naturlig å oppdatere arrangementet til Trimble Brukermøte – en endring som ble veldig godt mottatt. Konferansen på Lillestrøm 7. - 9. mai hadde ikke bare rekordmange deltagere og foredrag, også rekordmange førstegangsdeltagere satte sitt preg på den. 

Mer
Pressemeldinger

Trimble og Triona lager forvaltningssystem for Nye Veier

20-05-2019

Nye Veier og entreprenøren Acciona har gitt Trimble og Triona i oppdrag å levere en pilotløsning for forvaltning av all digital informasjon i vegprosjektet Ranheim-Værnes – for hele livsløpet til veganlegget.

Mer

ASSET INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM TILL ACCIONA OCH NYE VEIER

10-05-2019

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

Mer
Pressemeldinger

Trimble releases operating and maintenance system for road contractors

29-01-2019

Quadri Open Route is a new industry solution for complete production management of the operation and maintenance of roads. The solution, which was originally designed for the road contractor Mesta, is now developed further by Trimble and made available to all operating road contractors – initially in the Norwegian market.
 

Mer
Pressemeldinger

Trimble lanserer skreddersydd drifts- og vedlikeholdssystem for vegentreprenører

23-01-2019

Quadri Open Route er en ny bransjeløsning for komplett produksjonsstyring av drift og vedlikehold av norske veger. Løsningen som i utgangspunktet ble laget for Mesta, er nå videreutviklet av Trimble og gjort tilgjengelig for alle driftsentreprenører på det norske markedet.
 

Mer