Novapoint er tilgjengelig med en fleksibel bruksrettsavtale. Kontakt Trimble for å bestille lisens og last ned programvaren. Vær oppmerksom på at Novapoint krever AutoCAD som DAK-plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 16.1

Installasjonen støtter:

AutoCAD: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 (og tilsvarende Civil 3D)
Novapoint: 18.30,18.40, 19.30/19.35, 20.00/20.05/20.10 og 21.00/21.05/21.10

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor.

Med Config Switcher (Windows Start: Novapoint GeoSuite Toolbox Programgruppe) kan du bytte mellom versjoner av AutoCAD / Novapoint som du har installert på datamaskinen.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 16.0

Installasjonen støtter:

AutoCAD: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 (og tilsvarende Civil 3D)
Novapoint: 18.30,18.40, 19.30/19.35, 20.00/20.05/20.10 og 21.00/21.05

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor.

Med Config Switcher (Windows Start: Novapoint GeoSuite Toolbox Programgruppe) kan du bytte mellom versjoner av AutoCAD / Novapoint som du har installert på datamaskinen.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.4

Denne nedlastingen installerer Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.4.0.

Installasjonen har støtte for:

AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015/2016 og 2017 og 2018 (og tilsvarende Civil 3D)
Novapoint 18.30/18.40 og Novapoint 19.30/19.35 FP2 og Novapoint 20.00/20.05/20.10
Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox
GeoSuite Toolbox krever versjon 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Hvis du kjører versjon 14 eller eldre – sjekk med systemadministratoren din om lisensen er oppdatert.

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-11-03

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD plattformer som ovenfor. Under installeringen, kan du velge ett eller to AutoCAD-versjoner - avhengig av hva som allerede er på datamaskinen på tidspunktet for installasjonen.

Valget av AutoCAD som du gjort under installasjonen lett kan endres etter installasjon via konfigurasjonsfilen, så vel som å sette å starte AutoCAD med Novapoint aktivert.

MERKNAD!

Hvis versjon 14.0 er på datamaskinen, vil denne versjonen avinstalleres, og du kan ikke lenger bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.3

Denne nedlastingen installerer Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.3.0.

Installasjonen har støtte for:

 • AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015/2016 og 2017 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 og Novapoint 19.30/19.35 FP2 og Novapoint 20.00/20.05
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox krever versjon 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Hvis du kjører versjon 14 eller eldre – sjekk med systemadministratoren din om lisensen er oppdatert.

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-04-27

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD plattformer som ovenfor. Under installeringen, kan du velge ett eller to AutoCAD-versjoner - avhengig av hva som allerede er på datamaskinen på tidspunktet for installasjonen.

Valget av AutoCAD som du gjort under installasjonen lett kan endres etter installasjon via konfigurasjonsfilen, så vel som å sette å starte AutoCAD med Novapoint aktivert.

MERKNAD!

Hvis versjon 14.0 er på datamaskinen, vil denne versjonen avinstalleres, og du kan ikke lenger bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.2

Denne nedlastingen installerer Novapoint GeoSuite Toolbox - Versjon 15.2.3.

Installasjonen har støtte for:

 • AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015/2016 og 2017 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 og Novapoint 19.30/19.35 FP2 og Novapoint 20.00/20.05
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox krever versjon 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Hvis du kjører versjon 14 eller eldre – sjekk med systemadministratoren din om lisensen er oppdatert.

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-03-10

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD plattformer som ovenfor. Under installeringen, kan du velge ett eller to AutoCAD-versjoner - avhengig av hva som allerede er på datamaskinen på tidspunktet for installasjonen.

Valget av AutoCAD som du gjort under installasjonen lett kan endres etter installasjon via konfigurasjonsfilen, så vel som å sette å starte AutoCAD med Novapoint aktivert.

MERKNAD!

Hvis versjon 14.0 er på datamaskinen, vil denne versjonen avinstalleres, og du kan ikke lenger bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – versjon 15.1

Denne nedlastingen installerer 64-bit Novapoint GeoSuite Toolbox.

Installasjonen har støtte for:

 • AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015/2016 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 og Novapoint 19.30/19.35 FP2
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox krever versjon 4.5.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Hvis du kjører versjon 14 eller eldre – sjekk med systemadministratoren din om lisensen er oppdatert.

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox – komplett installasjon

Dato: 2016-04-19

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor. Under installeringen kan du velge én eller to AutoCAD-versjoner – avhengig av hva som allerede finnes på datamaskinen på det tidspunktet.

Velger du AutoCAD under installeringen, kan dette lett endres etter installeringen via konfigurasjonsfilen, samt ved å stille inn automatisk oppstart av AutoCAD med Novapoint aktivert.

OBS!

Hvis du har versjon 14.0 på datamaskinen din, vil denne versjonen avinstalleres og du vil ikke lenger kunne bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – versjon 15.0

Denne nedlastingen installerer 64-bit Novapoint GeoSuite Toolbox.

Installasjonen har støtte for:

 • AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015/2016 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40, Novapoint 19.20/19.25 og Novapoint 19.30/19.35
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox krever versjon 4.5.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! Du må ha en oppdatert lisensfil for denne versjonen!

Versjon 14.0/14.1 kan kjøres på samme lisens som for 15.0!

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox – komplett installasjon

Dato: 2015-10-05

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor. Under installeringen kan du velge én eller to AutoCAD-versjoner – avhengig av hva som allerede finnes på datamaskinen på det tidspunktet.

Velger du AutoCAD under installeringen, kan dette lett endres etter installeringen via konfigurasjonsfilen, samt ved å stille inn automatisk oppstart av AutoCAD med Novapoint aktivert.

OBS!

Hvis du har versjon 14.0 på datamaskinen din, vil denne versjonen avinstalleres og du vil ikke lenger kunne bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – versjon 14.1

Denne nedlastingen installerer 64-bit Novapoint GeoSuite Toolbox.

Installasjonen har støtte for:

 • AutoCAD-versjon 2013/2014 og 2015 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 og Novapoint 19.20/19.25
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox krever fullversjonen av Microsoft .NET Framework 4.0 (utvidet).

OBS! Fra og med versjon 14.0 må du ha en oppdatert lisensfil!

Versjon 14.1 kan kjøres på samme lisens som for 14.0!

Kontakt Trimble GeoSuite for å bestille nye lisenser.

NB: Hvis du har en USB-lås, må du oppgradere driveren for USB-låsen. Den kan lastes ned her.

Informasjon for systemadministrator

Her er en beskrivelse av parameterne som kan inkluderes i pakkingen av GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox 14.1.1 – full installasjon

Dato: 2015-03-24

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor. Under installeringen kan du velge én eller to AutoCAD-versjoner – avhengig av hva som allerede finnes på datamaskinen på det tidspunktet.

Velger du AutoCAD under installeringen, kan dette lett endres etter installeringen via konfigurasjonsfilen, samt ved å stille inn automatisk oppstart av AutoCAD med Novapoint aktivert.

OBS!

Hvis versjon 14.0 er på datamaskinen din, vil denne versjonen avinstalleres og du vil ikke lenger kunne bruke AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – versjon 14.0

Nedlasting av installasjonen for 64-bit Novapoint GeoSuite Toolbox.

Installasjonen har støtte for

 • AutoCAD-plattformene 2010/2011/2012 og 2013/2014 (og tilsvarende Civil 3D)
 • Novapoint 18 og Novapoint 19.20
 • Svensk og norsk versjon av GeoSuite Toolbox

OBS! GeoSuite Presentation (borehull) er bare tilgjengelig på svensk og norsk. Installer den norske versjonen av GeoSuite Toolbox for å bruke GeoSuite Toolbox og tilhørende beregningsprogrammer med et engelsk brukergrensesnitt.

Installasjonsprogrammet er nytt og vi anbefaler derfor at du leser mer om hvordan dette programmet er i forhold til tidligere versjoner – hvilke det fungerer sammen med og hvilke som absolutt må avinstalleres.

Les om installasjonen her! (På svensk)

GeoSuite Toolbox krever fullversjonen av Microsoft. NET Framework 4.0 (utvidet).


GeoSuite Toolbox 14.0.5 – full installasjon

Dato: 2014-11-10

Denne installasjonen er den samme for alle AutoCAD-plattformer og Novapoint som ovenfor. Under installeringen kan du velge én eller to AutoCAD-versjoner – avhengig av hva som allerede finnes på datamaskinen på det tidspunktet.

Velger du AutoCAD under installeringen, kan dette lett endres etter installeringen via konfigurasjonsfilen, samt ved å stille inn automatisk oppstart av AutoCAD med Novapoint aktivert.

Produktmerknader


GeoSuite Toolbox 14.0.5 – oppdatering

Dato: 2014-11-10

Dette er en oppdatering for versjon 14.0.x av Novapoint GeoSuite Toolbox.

Oppdateringen krever at den opprinnelige installasjonen er installert på datamaskinen.

Oppdateringen er tilgjengelig for alle versjoner f.o.m. 14.0.0 og senere. Det betyr at du ikke trenger å utføre midlertidige oppdateringer.

OBS! 14.0.4 er den siste versjonen av GeoSuite Toolbox som støtter AutoCAD 2010/2011/2012!

Kjør installasjonsfilen og følg anvisningene.

Produktmerknader