Trimble Quantm hjelper deg med å planlegge en ny jernbane eller veg raskere med lavere byggekostnader. Vi starter med din/deres visjon og slutter med en levedyktig infrastruktur. På veien støtter programmet deg med å planlegge og beslutte en optimal løsning ved hjelp av en avansert programvare som automatisk beregner mulige linjevalg.

Quantm hjelper deg å beregne ulike alternative korridorer og sammenligne millioner av ulike linjevalg for å finne den mest optimale linjen uten å bruke manuelle beregninger. Verktøyet anbefales å bruke i innledende utredningsfase for et prosjekt for å få en totalt oversikt over alle alternative muligheter og hjelpe planleggere til å identifisere alle korridoralternativer.

Trimble Quantm hjelper ingeniører og prosjektledere med å:

  • Redusere planleggingstiden i et prosjekt
  • Reduserer byggekostnaden
  • Levere forbedret linje som møter krav av miljømessige hensyn, kulturarv, fauna, urbane begrensninger og andre prosjektrestriksjoner.

For mer informasjon besøk Quantm nettside

Kjøp
Patrick McGloin
Patrick McGloin
Solution Sales Manager Civil Design EU