Trimble Novapoint Vegskilt Utvidet er et nyttig verktøy for alle som produserer skiltplaner for nye eller eksisterende veger. Verktøyet inneholder alle norske standardskilt og variable standardskilt (må tilpasses), i tillegg til rutiner for å konstruere vegvisningsskilt. Det finnes også et bibliotek med symboler som benyttes ved opptegning av signalanlegg. Digital planlegging gir bedre løsninger, økt trafikksikkerhet, mer nøyktig design og redusert prosjekteringstid.

  • Statens vegvesens faste trafikkskilter
  • Konstruksjon av variable vegskilt
  • Alle skilt kan lagres som PNG-filer
  • Automatisk opptegning av skiltliste
  • Fritekst
  • Symboler for skiltstolper osv.
Å Kjøpe
Svein Erik Holm
Svein Erik Holm
Product Marketing Novapoint Road Sign and Marking