Trimble Novapoint Veg Standard er en modellbasert programpakke for prosjektering av veger og gater. Verktøyet har innebygde funksjoner for prosjektering, mengdeberegninger, tegninger, rapportering og 3D-visualisering. Programvaren for prosjektering av veger og gater støtter en lang rekke eksport- og importformater. Modellen av veger og gater er integrert med andre Novapoint-moduler og lar brukeren skape komplette prosjekteringsmodeller som kan presenteres i virtuell virkelighet eller eksporteres til anleggsmaskiner.

  • Veger, gater og vegkryss
  • Funksjonalitet for produksjon av byggeplaner
  • Direkte kobling til og samhandling med terrengmodellen
  • Konstruksjon av veglinje
  • Vegdesign
  • Tverrprofilviser
  • Mengdeberegninger ut fra anleggsdata
  • Presentasjon av plan, lengdeprofil, seksjonssnitt og 3D-presentasjon
  • Tilpasning til nasjonale vegstandarder
Å Kjøpe
Svein Erik Holm
Svein Erik Holm
Product Marketing Novapoint Road Sign and Marking