Med Trimble Novapoint VA kan du prosjektere VA-anlegg både i form av plan- og profiltegninger, tverrprofiler, enkle kumskisser og 3D. Applikasjonen er enkel å bruke og bringer både effektivitet og arbeidsglede på jobben. Novapoint VA er utviklet på en konfigurasjon basert på lokale standarder. Hvis du vet hvordan man bruker AutoCAD, vet du også hvordan du bruker Novapoint VA. Modulen er tilpasset bransjens arbeidsmetoder for prosjektering av vann og avløp, slik at du ikke behøver å endre de arbeidsvanene du har!

  • Maler som er basert på lokale standarder
  • Prosjektering i plan- og lengdeprofil
  • Konstruksjon av grøfter for vann og avløp
  • Import og eksport til flere filformater, som LandXML
  • 3D referanselinje, KOF, SOSI, Leica, Trimble…
  • Kobling til veg- og jernbanemodell, og annen linjetilpasning i modellen
  • Tegninger, rapportproduksjon og oppmålingsdata
  • 3D VA Produktbibliotek
  • 3D visualisering
  • Kumtegninger
Å Kjøpe
Myrteza Ahmeti
Software Training and Support Specialist
Inge Tørnes
Inge Tørnes
Product Marketing Novapoint Utilities