Trimble Novapoint Støy beregner vegtrafikkstøy i henhold til den nordiske beregningsmetoden. Verktøyet egner seg både for raske oversikter og detaljerte beregninger. Krav til kunnskap om avansert akustikk er redusert til et minimum. Resultatene kan vises rett på kartet, som tabeller, fargelagte konturer eller i detaljerte rapporter.

  • Beregner vegtrafikk- og jernbanestøy
  • Beregner enkeltpunkter eller støykonturer
  • Beregningen kan fordeles på flere PC-er
  • Forutsetter ikke akustisk ekspertise
  • Gode presentasjonsmuligheter
  • Resultater vises som tekst, 2D eller 3D
Å Kjøpe
Knut Hunstad
Knut Hunstad
Product Marketing Novapoint Noise Software Engineer