Trimble Novapoint Basis fungerer som et felles verktøy uavhengig av fag, som styrer den sentrale Quadri-modellen. I tillegg administreres lisenser, modullasting og felles innstillinger fra Novapoint Basis.

Novapoint Basis har viktig funksjonalitet for modellering av den eksisterende situasjonen, med modellering av grunn- og undergrunnslag, informasjon om eksisterende objekter og kartlegging og mange vanlige verktøyfunksjoner. Quadri-modellen støtter mange forskjellige importeringsformater, deriblant LandXML og DWG. Når det er laget en modell av den eksisterende situasjonen, har Navopoint Basis et bredt utvalg av verktøy for organisering og bruk av informasjonen inne i modellen.

 • Modelladministrering inkl. prosesser og oppgaver

 • Klassifikasjon av modelldata

 • Klar til å kobles til QuadriDCM

 • Eksport og import – IFC, GML, LandXML, DWG, SHP osv.

 • Verktøy for modellering av eksisterende situasjon

 • Modellvisning

 • Utstikningsdata

 • Tverrfaglig 3D-produktbibliotek

Produktbibliotek

Product Library

Produktbiblioteket er tilgjengelig for alle brukere i Norge som har basislisens. Biblioteket er delt opp i forskjellige fag, og man gjør først valg av dette og får tilgjengeliggjort leverandører og modeller etter behov. Produktene inneholder attributter\/egenskaper som oppdateres etter leverandørens spesifikasjoner. Denne informasjonen kan tas ut i mengdetabeller.

Bruksområder:

Man kan sette inn produkter\/objekter i AutoCAD og styre hvordan objektene blir koblet sammen. Produktbiblioteket kan brukes ved følgende eksempler:

Water & Sewer Et kumskisseverktøy der man lager detaljtegninger
Railway Sette ut KL-Master langs jernbanetrase
Road Sette inn en «New Jersey»-skiller som midtdeler
Landscape Berike uteplassområde med både benker og lekeapparater

3D-detaljering gir en bedre visuell kontroll over arbeidet. Du finner fort ut om en ventil passer i en plass-støpt kum eller om et fundament krasjer med ledninger i en trase. Du får full kontroll over arbeidet siden plan og snitt oppdateres automatisk.

product

Funksjoner i biblioteket

 • 3D-presentasjon av alle objekter
 • Realistisk visualisering av modellen
 • Mengdetabeller og automatisk utsetting av elementnumre
 • Parametriske objekter
 • Informasjon om objektene
 • Leverandørspesifikke objekter
 • Mulig å presentere i 2D

Produktleverandører

En oversikt over alle produsenter som har 3D-produkter i Novapoint Produktbibliotek:

 • ASAK ENVIRONMENT STEIN
 • AVK
 • BASAL
 • BB PRODUCTS
 • BROTHERS DAHL
 • FLENSEFOT
 • FURNES
 • GEORG FISCHER
 • HALLING PLASTIC
 • HONEYWELL
 • ISIFLO
 • National Rail - OBJECT LIBRARY
 • KOMPAN
 • MELBYE
 • NOVAPOINT LIBRARY
 • PAM
 • PIPE LIFE
 • SIGUM
 • TRELLEBORG
 • ULEFOS
 • VA SYSTEMS
 • VESTRE
 • WAVIN
 • ØSTRAADT PIPES
Å Kjøpe
Erling Tronsmoen
Erling Tronsmoen
Business Consultant Services Civil Solutions EU
Solveig Fiskaa
Solveig Fiskaa
Product Marketing Novapoint Base
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU