Novapoint Anlegg er et effektivt verktøy for entreprenøren, og er laget for å gjøre hverdagen enklere i anleggsfasen. Novapoint Anlegg skal ivareta dataflyten av geometriske data og bygger på samme basis som de fleste av Novapoint-modulene. Vegmodeller (VIPS) fra konsulenter kan åpnes direkte, ses på i snitt og 3D og eksporteres videre ut til stikningsdata. I tillegg er det god funksjonalitet for mengdeberegning, dokumentasjon og vei-/terrengprosjektering.

  • 3D- og tverrprofilviser for vegmodeller
  • Import av data til terrengmodellen
  • Volumrapport til EXCEL
  • Eksport av stikningsdata
  • Design og beregning av veger
  • Kvalitetskontroll
Å Kjøpe
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU