Virtual Map er en profesjonell løsning for designmodellering og visualisering. Verktøyet konverterer tverrfaglige prosjekteringsdata til en detaljert virtuell virkelighet-presentasjon som alle kan forstå og betrakte interaktivt. Dette fører til mer effektiv kommunikasjon, bedre prosjekteringsløsninger og betydelige besparelser i tidsbruk og kostnader. Når dette integreres i prosjekteringsprosessen, sikrer det at de prosjekterende lykkes og målene nås. Virtual Map gir virkelig en ny dimensjon til prosjekteringen.

  • Overlegen visuell kommunikasjon
  • Morsom og inspirerende
  • Analyser og kvalitetssikring
  • Enkel å bruke
  • Simulering av prosjekteringen
  • Betydelig tids- og kostnadsbesparelse
Jakob Kowalski
Software Training and Support Specialist