Bluebeam Revu

Opprett, rediger og skriv merknader direkte i PDF-er, bedre enn noen gang før. Revu gjør det lettere å digitalisere arbeidsflyt, spare tid og forbedre prosjektkommunikasjon for Windows-maskiner og -nettbrett i verdens mest dokumentintensive bransjer. Koble kontoret til felten eller knytt sammen prosjektpartnere rundt i verden med en av Revus tre utgaver: Standard,CAD og eXtreme.