Produktnyheter

Ny uppdatering för Novapoint 20.00/20.05

24-04-2017

 

Novapoint 20.00/20.05 FP3 och Quadri 2.0 FP3 innehåller en mängd uppdateirngar och felrättningar för att ge bättre stabilitet och prestanda. Men versionen innehåller också några nya funktioner i Novapoint Bas, Väg, VA och Tunnel.

 

Mer
Produktnyheter

Ny oppdatering i Novapoint og Quadri

24-04-2017

Nye Novapoint 20.00 FP3, Novapoint 20.05 FP3 og Quadri 2.0 FP3 innebærer først og fremst en mengde oppdateringer og feilrettinger som gir bedre stabilitet og pålitelighet. Men versjonen har også noen funksjonsforbedringer som er vel verdt å merke seg, i Basis, VA, Veg og Tunnel. VA har blant annet fått et løft som gir deg raskere modellering av drenering langs veg og jernbane.

Mer
Produktnyheter

New update in Novapoint and Quadri

24-04-2017

Novapoint 20.00 FP3, Novapoint 20.05 FP3 and Quadri 2.0 FP3 include several highly requested functional and usability enhancements within Base, Water and Sewer, Road and Tunnel, resulting in better performance and time saving. We are also delivering many updates and bug fixes, providing significantly better functional stability. 

Mer
Andre nyheter

Begrenset support i påsken

07-04-2017

10.-17. april er det begrenset support på Novapoint. Ved henvendelser vedrørende Quadri, vennligst send mail til support@novapoint.com

Mer
Andre nyheter

Limited support during Easter

07-04-2017

Between the 10th and 17th of April support for Novapoint will be limited. Inquires regarding Quadri can be directed to support@novapoint.com

Mer
Andre nyheter

Del av Trafikverkets skräddarsydda lösning “ANDA”, snart klar

21-02-2017

Trimble och Triona utvecklar en ny lösning för att hantera data om transportnätet åt Trafikverket. Lösningen är en viktig del av det stora ANDA-projektet, som nu är i slutfasen. ANDA är en omfattande effektivitetsåtgärd i Trafikverkets BIM-strategi. I december 2015 valdes Trimble (fd Vianova Systems) och Triona som systemleverantörer till den del av ANDA som hanterar det svenska väg- och järnvägsnätet.

Mer
Andre nyheter

Novapoint Brukermøte 2017

16-02-2017

Del med Tillit

Sundvolden Hotel, 9. - 11. mai 2017

Mer
Pressemeldinger

Trimble boosts Scandinavian transport authorities

10-02-2017

Trimble, together with Triona, is developing model-based transport network solutions for all of the Norwegian Road, Rail and Coastal Administrations, as well as the Swedish Transport Administration.

Mer
Pressemeldinger

Utvikler nye trafikknettløsninger for norske og svenske samferdselsmyndigheter

08-02-2017

Trimble og Triona er i ferd med å lage fremtidens forvaltningsløsninger for både Statens vegvesen, Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) og Kystverket – samt det altomfattende Trafikverket i Sverige.

Mer
Andre nyheter

Checklista vid totalentreprenad

26-01-2017

I och med Trafikverkets krav på BIM ser förfrågningsunderlagen ut på ett nytt sätt. Detta ställer andra krav på hur du som entreprenör måste arbeta för att på ett effektivt sätt få fram en korrekt och trovärdig kalkyl.

Mer