Andre nyheter

BIM-suksess handler om helhetlig tilnærming

11-10-2017

– Enten du er byggherre, prosjekterende, entreprenør eller til og med verktøyleverandør i samferdselsprosjekter, er det utnyttelsen av BIM i hele livssyklusen som er suksesskriterium nr 1, sier Ryan Kunisch, sjef for Trimbles prosjekterings- og anleggsprogramvare.

Mer
Andre nyheter

BIM success is all about a holistic approach

11-10-2017

“Whether you are a project owner, designer, contractor or even tools supplier; leveraging the whole project lifecycle is the number one success criteria for infrastructure projects”, says Ryan Kunisch, Trimble´s general manager of engineering and construction software.

Mer
Andre nyheter

TaaLa: Et vellykket prosjekt krever gode datamodeller

26-09-2017

En omfattende oppgradering av 28 kilometer av finske Hovedvei 6 – ved hjelp av en fireaktørers alliansemodell og to forskjellige prosjekteringssystemer – satte datamodellenes funksjonalitet på en ekte prøve.

Mer
Andre nyheter

TaaLa: A successful project requires good data models

26-09-2017

The TaaLa road project in Finland – a major upgrade of a 28 kilometres Highway 6 stretch – using a four operators' alliance model and two different design systems – puts the data model functionalities on a real test.

Mer
Andre nyheter

NCC completes BIM-based rail project

10-08-2017

NCC is expanding the Svealand railway line with double tracks on the stretch between Strängnäs and Härad in Sweden. Close collaboration with the design engineers and a strategic use of digital BIM models from the early stages has enabled a smooth and efficient project.

 

Illustration/grafik från Trafikverket.se.

Mer
Andre nyheter

NCC gör succé med BIM-baserad totalentreprenad

29-06-2017

NCC bygger ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan Strängnäs-Härad. Tät samverkan med projektören och strategiskt nyttjande av digitala BIM-modeller från tidigt skede har medfört ett smidigt och effektivt projekt.

 

Illustration/grafik från Trafikverket.se.

Mer
Andre nyheter

COWI sparer tid med BIM og VA-produktbibliotek

26-06-2017

Modellbasert samhandling på tvers av fag og aktører er en nøkkelfaktor for å være konkurransedyktig, mener COWI. En helhetlig satsing på BIM har styrket COWI som en av landets ledende rådgivere innen prosjektering av infrastruktur.

Mer
Andre nyheter

COWI saves time with BIM and product library

26-06-2017

Model-based collaboration across disciplines and project players is a key factor in staying competitive, COWI believes. A holistic commitment to BIM has strengthened COWI as one of the Nordics' leading infrastructure design consultancy companies.

Mer
Andre nyheter

ÅF and Kreera design large rail project with Trimble´s BIM solution

12-06-2017

Multidisciplinary BIM modelling of the Maland rail project in Sweden provides better project collaboration and results. Geographically spread design engineers in Gävle, Malmö and Sundsvall are collaboratively designing in Novapoint sharing a joint Quadri model for road, rail, terrain and water/sewer.

 

Illustration/graphic from Trafikverket: http://bit.ly/1X6f90J
Mer
Andre nyheter

ÅF och Kreera använder Trimbles BIM-lösning i stort järnvägsprojekt

31-05-2017

Multidisciplinär BIM-modellering av Maland-projektet ger bättre projektsamordning och resultat. Projektörer i Gävle, Malmö och Sundsvall projekterar i gemensam Quadri-modell för både väg, järnväg, mark och VA.

 

Illustration/grafik från Trafikverket: http://bit.ly/1X6f90J

 

Mer