Når du abonnerer får du umiddelbart tilgang til de siste produktlanseringene og -forbedringene. Til høyre kan du velge ditt produkt. Novapoint bruker AutoCAD som sin DAK-plattform. Du må ha en lisensfil for å få tilgang til nedlastet programvare. Send en e-post til order.no@trimble.com for å få en lisens.

Quadri 2.0.FP5a

To get the authorization code for Trimble Quadri 2.0.FP5a (new installations only), please contact us and send a mail to:  order.no@trimble.com

Do you design your projects using Novapoint and wish for model-based collaboration in the cloud with Quadri – continue reading:

Quadri «private cloud» is now available to install on a server in your organization. In order to use the Quadri 2.0.FP5a server, you must have Novapoint 20.00 as a client application. 

Quadri 2.0 must be used with Novapoint 20.00. Earlier versions of Novapoint cannot be used. How to move the production environment to Novapoint 20.00 and Quadri 2.0 is described here:

Upgrade from version 1.3.FP3x to 2.0 - Please read here

 

 

Quadri 2.0

Hvis du trenger autorisasjonskoden for Quadri 2.0 (bare for nye installasjoner), kan du sende oss en e-post på: novapoint.order@trimble.com.

Fortsett å lese hvis du designer dine egne prosjekter ved hjelp av Novapoint og ønsker modellbasert samarbeid i skyen:

Quadri «privat sky» er nå tilgjengelig for installering på en server i organisasjonen din. Du må ha Novapoint 20.00 som klientprogram for å kunne bruke Quadri2.0-serveren. 

Quadri 2.0 må brukes med Novapoint 20.00. Tidligere versjoner av Novapoint kan ikke brukes. Hvordan du flytter produksjonsmiljøet til Novapoint 20.00 og Quadri 2.0 beskrives her:

For oppgraderering fra versjon 1.3.FP3x til 2.0 – les her